Oprichting Heiloo Energie

Op 10 oktober 2012, de dag van de duurzaamheid, vond de eerste openbare bijeenkomst van Heiloo Energie plaats in de Openbare Bibliotheek. Nadat voorzitter Peter Leenders de doelstellingen van de vereniging had toegelicht gaf hij een overzicht van het energieverbruik … Read More

Samenvatting lezing over schaliegas

3 september 2013 Spreker: drs. ing. Rolf Heynen, ingenieur en politicoloog; medewerker van bureau ‘Good!’Realisatie-specialisten in duurzaamheid (www.good.nl) (deze samenvatting is ook als PDF beschikbaar) Een Youtube film uit de US liet allereerst duidelijk zien dat in de VS schaliegas … Read More

Ingezonden mededeling

Hierbij een ingezonden mededeling van de heer G.J.M Paap te Castricum dd: 4 september 2013 Geachte heer Leenders, Allereerst mijn complimenten voor de uitgebreide informatie op de website van de Vereniging Heilo Energie. Mijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de … Read More

‘Gekkegroentediner’ bij De Loocatie is succes

Op 27 maart 2014 hebben 40 mensen genoten van het duurzaam diner bij De Loocatie, een initiatief van Jente de Vries van Kromkommer op uitnodiging van Heiloo Energie. Tijdens het driegangendiner vertelde Jente over de activiteiten van Kromkommer en hoe … Read More

Lezing door de fa. Pluimers

03 april 2014: De voorzitter Peter Leenders heet iedereen welkom en vertelt over de infrarood foto’s die zijn gemaakt door de werkgroep van Heiloo Energie. Afgelopen februari 2014 zijn bij geïnteresseerde leden van Heiloo Energie en andere geïnteresseerden uit Heiloo … Read More

Heiloo Energie bezoekt Prêt a Loger in Delft

In vervolg op het op 20 november enthousiast gebrachte verhaal van Josien Kruisinga over het energie neutraal maken van een 60ger jaren rijtjes huis zijn we met 8 leden en belangstellenden het demonstratie project in Delft gaan bekijken. Het rijtjeshuis … Read More

Presentaties

Duurzame warmte, hoe gaan we dat doen? – Guus Wattel, Dick Mol, Casper de Graaff 270923 Verloting waardebon n.a.v. bereiken 10.000ste particuliere geregistreerde zonnepaneel in Heiloo – Ron Poppen 180622 Vormen van kernenergie en toepassingen – Ferry RoelofsKernenergie vergeleken met … Read More