COHESIE staat voor: COöperatie Heiloo Energie Samen In Energie.

Het doel is om energie op te wekken met behulp van het plaatsen van zonnepanelen op daken van een “ander”. Een en ander gebaseerd op de “Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoosregeling” genoemd.

Gemeente Heiloo en de GGZ hebben een aantal daken ter beschikking gesteld waarop zonnepaneleninstallaties geplaatst zijn.

Inwoners van Heiloo en omgeving kunnen op deze daken gezamenlijk een zonnepaneleninstallatie plaatsen.

Dat kan om een aantal redenen:

 • Je wilt meewerken aan een duurzamer Heiloo.
 • De constructie van het dak is niet geschikt.
 • Je woont in een flat of appartement en hebt geen eigen dak.
 • Je vindt de investering te hoog.
 • Het dak van de woning is al voldoende voorzien van panelen voor de eigen behoefte maar men zou er nog wel wat meer willen plaatsen.
 • Zelf vind je het op je dak niet mooi, het wordt een “rommeltje”.
 • Je wilt de “rompslomp” van een installatie niet.
 • Het kan natuurlijk ook gewoon leuk zijn om samen een zonnedak te ontwikkelen.
  Om het project goed van de grond te krijgen is Heiloo Energie een samenwerking aangegaan met Zon op Nederland. Deze partij heeft in Nederland al meer van zulke projecten gerealiseerd. COHESIE wordt op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting (in de wandeling “postcoderoos-regeling”) uitgevoerd. Voor Sporthal Vennewater is gekozen voor de Postcoderoos 1852. Voor beide BOR-Gebouwen is gekozen voor de Postcoderoos 1851. Voor beide GGZ panden is gekozen voor de Postcoderoos 1852. In deze regeling kunnen onder bepaalde voorwaarden particulieren en bedrijven een teruggave krijgen van (een deel van) hun energiebelasting. Sommige energieleveranciers voeren deze teruggave uit, welke dat zijn lees je hier.
 • Per 1 januari 2016 maakt deze regeling een belastingteruggave mogelijk van ca. €0,10 (excl. Btw) per kWh aan opgewekte stroom aan een coöperatie waarvan de leden binnen zo’n postcoderoos wonen.
  Let op: De belastingteruggave per kWh kán door de overheid per jaar naar beneden / naar boven worden bijgesteld. De regeling staat ook open voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Onderstaande gebouwen zijn al of worden binnenkort operationeel.

Sporthal Vennewater 
1 maart 2017 operationeel, 270 panelen, 34 deelnemers
BOR-gebouw 
18 november 2017 operationeel, 189 panelen, 26 deelnemers

BOR-II, loods  
25 mei 2018 operationeel, 256 panelen, 27 deelnemers (installatie gereed 13 april 2018)

Twee panden bij de GGZ
21 december 2018 opgeleverd, 174 panelen, 18 deelnemers (installatie gereed 27 mei 2019)