Ron;Peter;Casper;Eric:Jaap'Matthijs;Piet;Fred
Van boven naar beneden, van links naar rechts:
Ron – Peter – Casper – Eric – Jaap – Matthijs – Piet – Fred

De Energiecoach komt bij je langs voor:

De energiecoach komt bij je langs om een z.g. “Quickscan energiebesparing” uit voeren. Tijdens dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en comfort besproken.

De energiecoach geeft aanbevelingen gebaseerd op gegevens zoals locatie, de kwaliteit van de huidige isolatie en het energieverbruik van de woning. Dat kunnen eenvoudige ingrepen zijn die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden of meer omvattende maatregelen voor de langere termijn. Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd in een rapport.

Ongeveer 2 weken na het bezoek wordt een rapport aangeboden, een eerste stap om te beginnen met de te nemen acties.

Heb je meer behoefte aan een beter inzicht in een paar specifieke problemen van je woning die niet met het blote oog te zien zijn?

Denk aan warmtelekken via kieren bij ramen en kozijnen, koude bruggen, mankementen die ook tocht kunnen veroorzaken. Of het aantonen van onregelmatige spouwvulling of “lekkende” dakisolatie.

Tevens kunnen binnenshuis onregelmatigheden in de temperatuurverdeling van radiatoren, Cv-leidingen en vloer- verwarming aangetoond worden.

Let op: v.a. maart t/m november wordt deze dienst niet aangeboden.
Dit omdat gebleken is in deze periode de weersomstandigheden niet optimaal zijn voor het maken van warmtebeelden

De kosten voor deze dienstverlening bedragen:

Als lid: Energiescan € 30,00
Als Lid: Energiescan + Warmtebeeldopname € 60,00
Geen lid: Energiescan € 50,00 (incl. 1 jaar lidmaatschap)
Geen lid: Energiescan + Warmtebeeldopname € 80,00 (incl. 1 jaar lidmaatschap)

Lees onze brochure waarin onze dienstverlening uiteen gezet wordt.