De gemeente Heiloo heeft een nieuwe subsidiemaatregel voor het “stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen in huis” opengesteld.

Het betreft de RRE-subsidieregeling (“Regeling Reductie Energiegebruik”) die door de overheid in het leven is geroepen. Een en ander staat nader omschreven op de website van RVO.NL.
Van deze regeling kan tot 31 maart 2021 gebruik gemaakt worden, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

De gemeente heeft Heiloo Energie maximaal 100 gratis “energiebesparende maatregelen” beschikbaar gesteld, bestemd voor bestaande en nieuwe leden van Heiloo Energie.

Onder een “energiebesparende maatregel” wordt bedoeld, het door Heiloo Energie laten uitvoeren van een “Quickscan energiebesparing” en/of het laten maken van “Warmtebeelden”, of de combinatie van die twee diensten.

De energiecoach komt bij je langs voor:

De energiecoach komt bij je langs om een z.g. “Quickscan energiebesparing” uit voeren. Tijdens dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en comfort besproken.

De energiecoach geeft aanbevelingen gebaseerd op gegevens zoals locatie, de kwaliteit van de huidige isolatie en het energieverbruik van de woning. Dat kunnen eenvoudige ingrepen zijn die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden of meer omvattende maatregelen voor de langere termijn. Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd in een rapport.

Ongeveer 2 weken na het bezoek wordt een rapport aangeboden, een eerste stap om te beginnen met de te nemen acties.

Heb je meer behoefte aan een beter inzicht in een paar specifieke problemen van je woning die niet met het blote oog te zien zijn?

Denk aan warmtelekken via kieren bij ramen en kozijnen, koude bruggen, mankementen die ook tocht kunnen veroorzaken. Of het aantonen van onregelmatige spouwvulling of “lekkende” dakisolatie.

Tevens kunnen binnenshuis onregelmatigheden in de temperatuurverdeling van radiatoren, Cv-leidingen en vloer- verwarming aangetoond worden.

Lees onze brochure waarin onze dienstverlening uiteen gezet wordt.

Aanvraag bezoek Energiecoach

  • COVID-19 aandachtspunt: Ivm de voortdurende lockdown vanwege Corona zijn in het kader van de RRE-subsidieregeling (die loopt tot 31 maart) de diensten van Heiloo Energie beperkt tot de verderop genoemde keuzes.
    Veld is onzichtbaar !!!!!
  • *) De voucher, met een waarde van €30,00, kan besteed worden voor de aanschaf van energiebesparende producten via de webshop van: Energiebespaarshop
  • Privacyverklaring
  • Na aanvraag zal zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.

    Indien je nog geen lid bent van Heiloo Energie dan ben je automatisch voor 1 jaar lid.

    Een jaar na deze aanmelding word je via mail herinnerd aan een mogelijke verlenging van je lidmaatschap.