Helaas moeten we tot nadere berichtgeving de huisbezoeken voor Quickscan Energiesbesparing en of Warmtebeelden uitstellen vanwege de COVID perikelen.
Wij vragen hiervoor jullie begrip.


Nieuwe aanmeldingen kunnen gewoon plaatsvinden, er wordt een wachtlijst opgebouwd.

Van boven naar beneden, van links naar rechts:
Peter M – Ron – Fred – Hans – Sjaak – Matthijs – Jaap –
Eric – Marlies – Piet – Peter B en Casper

Bezoek Energiecoach nu gratis!

Wil je weten hoe je energiebesparingen kunt realiseren? Heiloo Energie wil je graag ondersteunen met het verduurzamen van de woning. Tijdens een gesprek tussen de bewoner en een van onze energiecoaches worden de mogelijkheden geïnventariseerd.
Je hebt daarbij de keuze uit het maken van een

De energiecoach komt bij je langs om een z.g. “Quickscan energiebesparing” uit voeren. Tijdens dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en comfort besproken.

De energiecoach geeft aanbevelingen gebaseerd op gegevens zoals locatie, de kwaliteit van de huidige isolatie en het energieverbruik van de woning. Dat kunnen eenvoudige ingrepen zijn die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden of meer omvattende maatregelen voor de langere termijn. Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd in een rapport.

Ongeveer 2 weken na het bezoek wordt een rapport aangeboden, een eerste stap om te beginnen met de te nemen acties.


Het is nu de tijd voor Warmtebeelden !!


Heb je meer behoefte aan een beter inzicht in een paar specifieke problemen van je woning die niet met het blote oog te zien zijn?

Denk aan warmtelekken via kieren bij ramen en kozijnen, koude bruggen, mankementen die ook tocht kunnen veroorzaken. Of het aantonen van onregelmatige spouwvulling of “lekkende” dakisolatie.

Tevens kunnen binnenshuis onregelmatigheden in de temperatuurverdeling van radiatoren, Cv-leidingen en vloer- verwarming aangetoond worden.

Er is nu 70 euro subsidie beschikbaar voor iedere bewoner van Heiloo!  Nu ook voor huurders!

De subsidieregeling (Regeling Reductie Energiebesparing Woningen) is van start gegaan. Het is bedoeld als een stimulans voor het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen. Het goede nieuws is dat de regeling nu ook voor huurders geopend is. De actie loopt van 1 juni 2021 t/m 30 juni 2022. Je kunt de RREW-subsidie, ter waarde van 70 euro, naar keuze gebruiken voor een “Quickscan Energiebesparing” , het maken van “Warmtebeelden”, of een combinatie van die twee.

Lees onze brochure waarin onze dienstverlening uiteengezet wordt.

Vul onderstaand formulier in en maak een keuze waarvoor je de Energiecoach nodig denkt te hebben.