Bespaartips

Veel combi cv ketels hebben een eco stand. normaal wordt het water in de warmte wisselaar op 60 graden gehouden, hierdoor komt er snel warm water uit de douche/keukenkraan.

In de eco stand blijft het water in de warmte wisselaar 30 graden dat is in de zomer voldoende om voldoende snel warm water uit de kraan te krijgen.

In de eco stand blijft het water in de warmte wisselaar 30 graden dat is in de zomer voldoende om voldoende snel warm water uit de kraan te krijgen.
De eco stand bespaart veel gas in de zomer.
Lees meer

Maar heeft u geen geld om hem te vervangen? Leg dan een paar  flessen water, frisdrank of bier in de koelkast.
Flessen met drank houden namelijk kou vast wanneer de deur even opengaat, terwijl lucht snel ontsnapt.

Er is een grondige verzameling door Milieu Centraal samengesteld.
Een energieverbruiksmanager geeft inzicht in uw energieverbruik en kan u helpen met het besparen op uw energierekening.

Een onafhankelijke vergelijking van alle energieverbruiksmanagers en hun diensten wordt via onderstaande link aangeboden. Zo wordt kiezen makkelijker

Via de link energieverbruiksmanagers krijg je een totaal overzicht.

Nu in Heiloo de slimme meter wordt uitgerold wordt het interessant om ons verbruik in de gaten te gaan houden.

Helaas is het niet mogelijk om de slimme meter direct aan de computer te koppelen en uit te lezen. Maar gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om zicht te krijgen op ons verbruik en eventueel zelf opgewekte energie d.m.v. zonnepanelen. Lees meer

Cohesie

Let op prijspeil 2019:
De coöperatie ontvangt 5,5 tot 6 €ct per kWh over de door de zonnepanelen geleverde stroom. Per paneel levert dat 14 tot 15 € op.

Dit wordt in principe uitbetaald aan de deelnemers in de coöperatie.
De coöperatie geeft aan jouw energieleverancier door hoeveel stroom ‘jouw’ panelen hebben geleverd. Jouw energieleverancier berekent over deze hoeveelheid stroom geen energiebelasting, hetgeen neerkomt op 12,18 €ct per kWh incl. btw (10,07 €ct excl. btw).

NB. Als ondernemer dien je rekening te houden met btw afdracht zodat je nog maar 10,07 €ct overhoudt.
Je totale ‘winst’ is dus 17,5 tot 18 €ct per kWh. Dat is 45 euro per paneel.

De kosten van de coöperatie worden grotendeels betaald uit de bonus die jouw energieleverancier betaalt aan de coöperatie.

Hiervoor dien je wel een energieleverancier te kiezen die hieraan meewerkt. Dit geldt in ieder geval voor Greenchoice, Qurrent en DE Unie. Met andere energieleveranciers wordt nog gesproken.

Om te bepalen hoeveel panelen je zou moeten afnemen is van belang de verwachte stijging/daling energiegebruik voor de komende jaren.

Onze stelregel is dat je ruimte moet houden voor energiebesparing (elektriciteit). Deze schatten we in op 20%.

Natuurlijk is een ieder vrij om te investeren in energiebesparing of niet. En als je thuis al alle mogelijkheden hebt benut, of je verwacht een stijging van energiegebruik, bv door opgroeiende kinderen, dan kun je hoger gaan zitten dan 80%.

Wij bevelen aan aan te sluiten bij een energiemaatschappij die Postcode Roos Projecten ondersteunt. Het grote voordeel hiervan is dat je zelf geen stappen hoeft te ondernemen om je teruggaven energiebelasting aan te vragen, dat doet de energiemaatschappij voor je.

Bekijk hier welke maatschappijen dat zijn: https://www.zonmonitor.nl

Als de energieleverancier niet meewerkt aan de terugbetaling van de energiebelasting mis je een noodzakelijke component om een goed rendement te behalen op je investering.

Vraag in ieder geval na bij de helpdesk of zij energiebelasting terugbetalen, ja of nee, en vraag bij ja hiervan een schriftelijke bevestiging.

Als je nu toch wilt meedoen dan kun je

  • (a) kijken of je zonder boete je contract eerder kan beëindigen (meestal kan dit niet zonder boete), of
  • (b) na afloop van het contract overstappen naar een energieleverancier die wel meewerkt.

Je hebt dan tot de overstap een verwacht verlies van 30 euro per paneel (dit is de terug te krijgen energiebelasting die je energieleverancier niet uitkeert).

Je kunt ook de boete betalen.

Voor een contract van een jaar is deze vaak niet hoger dan 50 euro. Bij afname van 5 tot 10 panelen kost dit slechts 5 tot 10 euro per paneel.

Dit heeft dan weinig effect op de terugverdientijd (enkele maanden extra).

De coöperatie zal de mogelijkheid bieden om de panelen te verkopen aan derden tegen een dan geldende marktwaarde.

Wij hebben de beschikking over een waardebepalingsmodel dat door Zon op Nederland is ontwikkeld en dat rekening houdt met

  • (a) dat de verkoper op moment van verkoop zijn investering met rendement terugkrijgt en
  • (b) dat de koper ook een eerlijk rendement over de resterende looptijd ontvangt.

Dat de verkoop lukt kunnen wij helaas niet garanderen.

Natuurlijk kun je je panelen overdragen aan de nieuwe bewoners als die daar voor open staan. Zij dienen zich dan wel te melden bij de coöperatie.

Ja, maar financieel is dat alleen aantrekkelijk als je hiermee je netto verbruik afdekt.

Stel je verbruikt 3500 kWh per jaar en de panelen op je eigen dak hebben een productie van 2000 kWh, dan heb je nog ruimte voor 1500 kWh.

Rekening houdend met de 80% regel kun je dan nog een aandeel in vier panelen bijkopen.

Wij stellen in overleg met de dak eigenaar een overeenkomst op voor minimaal 15 jaar met een optie tot 25 jaar.

Als na 15 jaar de eigenaar het gebouw afstoot of wil afbreken dan worden de panelen verwijderd. De coöperatie beslist dan wat er met deze panelen gebeurt.

Na 25 jaar hebben de panelen in principe geen economische waarde meer en zullen worden gerecycled. Voor de kosten hiervan wordt een reservering aangehouden.

Nee. De panelen zijn eigendom van de coöperatie.

Zo is dat in de wet rond de postcoderoos bepaald. Je krijgt in de coöperatie een productieaandeel, dwz jaarlijks wordt de productie van een paneel toegekend aan jou.

Uiteraard. Het bestuur van de coöperatie legt verantwoording af in de ALV.

Mocht je vooraf inzicht willen krijgen neem dan even contact op met Heiloo Energie:
info [at] cohesieheiloo.nl

De omvormers krijgen een wifi module waarmee de opwekking centraal geregistreerd wordt.

Wij willen deze data ter beschikking stellen via een app, zodat je op een smartphone of tablet de productie zelf kunt volgen.

HierOpgewekt wordt de hele Postcoderegeling toegelicht.

www.hieropgewekt.nl