Bedankt dat je een incasso wilt laten uitvoeren, voor zowel jou als voor ons een administratieve verbetering.
De incasso zal jaarlijks geïnd worden in het kwartaal dat je bij ons bent ingeschreven als lid.


Machtiging incasso

Een incassomachtiging is mogelijk voor onderstaande soorten van lidmaatschap
Soort lidmaatschap(Vereist)
Wij willen dit weten om te kunnen bepalen wat het jaarlijkse incasso bedrag moet worden.
Volledige naam zoals vermeld op je bankrekening
Let op: Er zal een geldigheid controle op het IBAN nummer plaatsvinden
Noodzakelijk om het ingevulde formulier naar je terug te sturen.
Doorlopende machtiging SEPA
NaamHeiloo Energie
AdresVredenoord 131
Postcode1852 WL
WoonplaatsHeiloo
LandNederland
Incassant IDNL92ZZZ560241500000
Kenmerk machtigingAFaf300371234


Dank voor de verleende toestemming aan Heiloo Energie om doorlopend jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar je bank om het bedrag voor de contributie van je bankrekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Zorg er voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op de rekening staat