Eén omwenteling van een windmolen levert genoeg energie om een gemiddelde gezinswoning meerdere dagen van stroom te voorzien – sommige berekeningen hebben het over een maand. Mooi spul, wind.

Met zes tot tien zonnepanelen op je dak heeft een gemiddeld huishouden, zelfs in Nederland, genoeg energie voor een heel jaar. Mooi spul, zon.

Met de voortschrijdende technologie worden de windturbines en zonnepanelen steeds beter, en kunnen ze per stuk steeds meer energie produceren. Mooi spul, technologie.

Jamaar, zeggen de tegenstanders, jamaar, die windmolens zijn zo lelijk en de vogels vliegen er tegenaan. En opbouwen en afbreken levert toch ook CO2 op? Nou dan.

Weet je wát pas lelijk is? Het uitsterven van de ijsbeer. Overstromingen. Bosbranden. Een wereld die in een woestijn verandert. Een niet meer terug te draaien klimaatverandering die ervoor zorgt dat de mensheid zichzelf niet meer kan voeden. Zelfs niet met opgeraapte vogels die door een windturbine zijn neergeslagen.

Weet je wat ook lelijk is? Dat dit al decennia bekend is, dat wetenschappers – heel intelligente mensen die er vele jaren voor hebben doorgeleerd en de zaak van alle kanten hebben bekeken en hun bevindingen eerst hebben laten toetsen door andere wetenschappers die er gaten in proberen te schieten maar waarbij dat niet gelukt is – er al heel lang voor waarschuwen. Dat eigenlijk iedereen het wel weet. Dat de regering van (bijna) elk land belooft er wat aan te zullen doen. En dat het toch niet ophoudt.

De belangrijkste broeikasgassen hebben nieuwe recordhoogtes bereikt. Het methaangehalte in de lucht is nog nooit zo sterk gestegen als nu. De temperatuur stijgt verder, tot bijna drie graden boven de gemiddelde temperatuur van voor de industriële revolutie. En die temperatuur gaat niet vanzelf meer dalen.

Het klimaatakkoord van Parijs dateert van 2015. Zeven jaar geleden.
Als je het niet aan multinationale energiegiganten overlaat die op de wereld zijn om winst te maken, kun je in zeven jaar heel veel windturbines neerzetten en leg je in die tijd makkelijk elk beschikbaar stukje dak vol met zonnepanelen.

Maar ja, de vrije markt hè. Dat is nu eenmaal het systeem waar we in zetten. Dan maar geen mensheid meer.

Bron: Anton Diedrich mediahuis.nl 27-10-2022 geplaatst in NHD