De afgelopen jaren heeft Heiloo Energie diverse acties in Heiloo georganiseerd. Op deze pagina zijn hier de resultaten van te zien.

Grafische weergave ledenbestand (via wachtwoord!)

Enquêtes
Update met nieuwe actie Warmtebeelden 2020 en Quick scan Energiebesparing 2019-2020
Opzet

De enquêtes zijn zoveel mogelijk gelijk opgebouwd om beter te kunnen vergelijken. Voor beide enquêtes zijn de eerste vragenlijsten tegelijk verzonden (zomer 2019) met een herinnering na 1-2 maanden. Dit betekent dat de laatste groep de herinnering aan hoe de actie verliep waarschijnlijk beter paraat had. Van elke actie is een aparte PDF gemaakt met de samengevatte resultaten (geanonimiseerd door persoonsnamen en bedrijfsnamen te verwijderen). Voor de Warmtebeelden is een derde enquête verstuurd in 2020. Ook in 2020 is de eerste enquête Quick scan Energiebesparing gehouden.

Belangrijkste conclusies

Er zijn totaal 512 personen aangeschreven en 236 hebben deze ingevuld (46%): een mooie respons. Acties van Heiloo Energie worden vooral bekend bij de deelnemers via Website, Nieuwsbrief, Uitkijkpost en Winkel. Van de deelnemers zou 55-88% de actie aanbevelen aan anderen. Betrokkenheid van de Energie-coaches bij de warmtebeelden is vermoedelijke de oorzaak van een positiever waardering van de actie. Voor de toekomst vragen de deelnemers vooral naar collectieve inkoopacties van warmtepompen en elektriciteitsopslag. Bij de Quick scan Energiebesparing valt op dat alle deelnemers concrete maatregelen (zeggen te) gaan nemen naar aanleiding van de scan. Ook is de waardering voor proces en kwaliteit hoog: 75% beoordeelt met goed (de maximale score)!

Voor alle zes enquêtes geldt dat er veel nuttige opmerkingen worden gemaakt en ook opvallend veel complimenten voor Heiloo Energie

Opgemaakt door: Bart Hoogcarspel, 4 september 2020

In deze tabel staan een aantal opmerkelijke resultaten. Samengevat is de beoordeling van de actie Warmtebeelden 2019 en 2020 aanzienlijk positiever dan 2018. In 2019 hebben de energie-coaches (in opleiding) een aanzienlijke bijdrage aan dit project. Dit kan de oorzaak van de positievere waardering zijn! In 2020 is dit oordeel stabiel gebleven.

 201820192020
Verzonden enquêtes393837
Ingevulde enquêtes20 (51%)22 (58%)22 (59%)
Hoe van de actie vernomen?HE-Nieuwsbrief en UitkijkpostIdemHE-Website, HE-Nieuwsbrief, Uitkijkpost, Winkel
Ontvangen toelichting bij de foto’sMatigVoldoende/goedGoed
Heeft u maatregelen genomen n.a.v. de foto’s35% ja68% ja55% ja
VerbetervoorstellenUitleg/interpretatie van de foto’s
Zou u de actie aanbevelen55% ja82% ja82% ja
Blijft u lid van Heiloo Energie?35% ja68% ja45% ja
Top-2 nieuwe inkoopactiesWarmteopslag ElektriciteitsopslagWarmtepomp ElektriciteitsopslagWarmtepomp Elektriciteitsopslag

In deze tabel staan een aantal opmerkelijke resultaten. Het respons-percentage ligt lager dan bij de Infraroodfoto’s. Deelnemers blijven minder vaak dan bij de infraroodfoto’s lid van Heiloo Energie. Oorzaak is wellicht de beperktere persoonlijke contacten bij deze acties. Bij de laatste ronde meer opmerkingen over problemen met de planning en reactietermijnen van de installateurs.

 2017-20182018-20192020
Verzonden enquêtes150217179
Ingevulde enquêtes56 (37%)98 (45%)62 (35%)
Hoe van de actie vernomen?Vooral UitkijkpostUitkijkpost en folder in de brievenbus45% via kanalen van Heiloo Energie
Proces van de actieVoldoende/goed 2% slechtVoldoende/goed 4% slechtGoed//Voldoende 0% slecht
Zou u de actie aanbevelen72% ja74% ja98% ja
Blijft u lid van Heiloo Energie?45% ja29% ja27% ja
Top-2 nieuwe inkoopactiesWarmtepomp ElektriciteitsopslagWarmtepomp ElektriciteitsopslagElektriciteitsopslag
Isolatie

In deze tabel staan een aantal opmerkelijk positieve resultaten. Het respons-percentage ligt hoog (tegen 60%). Deelnemers waarderen de Quick scan uitermate goed. Alle deelnemers zeggen concrete maatregelen te gaan nemen. Vooral allerlei vormen van isolatie en anders zonnepanelen. Bijna alle deelnemers zouden de Quick scan aanbevelen aan anderen.

 2019-2020
Verzonden enquêtes31
Ingevulde enquêtes18 (58%)
Hoe van de actie vernomen?Uitkijkpost en Winkel ‘t Loo
Proces en kwaliteit van de actieGoed: 75%
Voldoende: 25%
Concrete plannenZonnepanelen: 40%
Muurisolatie: 55%
Dakisolatie: 25%
Vloerisolatie: 30%
Ander: 53% (vooral isolatieglas)
Zou u de actie aanbevelen?88% ja
Blijft u lid van Heiloo Energie?40% ja
Top-2 nieuwe inkoopactiesGeïsoleerde voordeur
Isolatie