Op 10 oktober 2012, de dag van de duurzaamheid, vond de eerste openbare bijeenkomst van Heiloo Energie plaats in de Openbare Bibliotheek. Nadat voorzitter Peter Leenders de doelstellingen van de vereniging had toegelicht gaf hij een overzicht van het energieverbruik in Heiloo. Om het totale energieverbruik van ruim 1,5 Petajoule duurzaam te maken en waar mogelijk terug te dringen, staat ons nog veel werk te wachten! Daarna werd de aanwezigen gevraagd zich op te splitsen in groepen om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke initiatieven. Uit de terugkoppeling kwamen vijf onderwerpen naar voren die als belangrijkste worden gezien: zonne-energie, windenergie, energiebesparing, waterbesparing en bewustwording. Om deze onderwerpen nader in te vullen zijn 5 werkgroepen opgericht.

De bijeenkomst was een groot succes en heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd.
De opkomst was hartverwarmend met ruim 35 aanwezigen, van wie zich na afloop 17 mensen als lid hebben opgegeven.
Dank daarvoor! Momenteel telt de vereniging 31 leden en 18 belangstellenden. En dat is nog maar het begin

Over een jaar hopen we minstens honderd leden te hebben en vier maal per jaar een openbare bijeenkomst te houden, waar informatie over energieprojecten en/of duurzaamheid in het algemeen wordt verstrekt.
En we hopen dat er dan minstens drie projecten in uitvoering zijn, want we streven naar concrete resultaten.

Wij zijn geen klimaatactivisten, maar doeners die iets in gang willen zetten.
Ons streven is om een netwerk op te tuigen waar leden en inwoners van Heiloo gebruik van kunnen maken.

Wij geloven dat een gezamenlijke aanpak werkt; bedacht en uitgevoerd.