Merkt u het ook in uw omgeving? Uw buren en kennissen praten vaker over de verduurzaming van hun huis. Omdat hun portemonnee er baat bij heeft; omdat hun huis wel wat behaaglijker zou mogen zijn of omdat zij er lol in hebben bij te dragen aan een milieuvriendelijker wereld.

Samen met het Duurzaam Bouwloket zijn er in de afgelopen periode in diverse wijken in Heiloo Woon Quick Scans uitgevoerd.

Wellicht heeft zo’n scan ook bij u in de wijk plaatsgevonden De scans zijn per type woning uitgevoerd.

Oriënteer u eens bij de beschrijvingen van de woningtypen en wellicht daarna bij de uitgevoerde scans in uw wijk.

Door uw huis te verduurzamen wordt het nog meer úw huis. Een huis waarin u graag wilt blijven wonen als het samen met u op leeftijd komt.

Dit vraagt andersoortige aanpassingen dan isolering en energiemanagers. Dan komt het aan op drempelvervangers, adequate verlichting en maatregelen die het vallen tegengaan.

In al deze gevallen staat Heiloo Energie u bij. Wij hebben de woningtypen eens bij elkaar geplaatst en indien aanwezig diverse rapporten beschikbaar gesteld.

Samen met Duurzaam Bouwloket zijn er in de wijken in Heiloo zgn. Woon Quick Scans uitgevoerd, binnen een wijk een woning type. De rapporten hiervan zijn te downloaden, wellicht heeft u er wat aan voor uw eigen woning. Neem een kijkje bij het onderdeel wijkgerichte aanpak