In de perode 2017 t/m 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven aan DuurzaamBouwloket om in diverse wijken in Heiloo te komen tot een “wijkgerichte aanpak”. De achtergrond hiervoor was: Zelfde type huizen binnen een wijk, bewoners die iets met isolatie / het nemen van duurzaamheidsmaatregel wilden gaan doen hoefden dan niet het “wiel”hiervoor uit te vinden.

Per wijk werden er uitnodigingen verstuurd voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst, specifiek voor de wijk. In elke wijk werd door de experts van DuurzaamBouwloket interviews met bewoners gehouden over hun plannen en wensen voor hun woning. Deze bewoners werden door loting, per type woning, ingeloot.

Het resultaat van deze interviews werd samengevat in een zgn. QuickScan rapport. De rapporten zijn vrij te downloaden. (zie hiervoor de rechter kant van deze pagina)

De bezochte wijken zijn:
Plan-Oost; Oud-West; Zuid-West; Blockhovenpark.