Heiloo Energie en DuurzaamHeiloo hebben 2 projecten op haalbaarheid laten onderzoeken door de bureaus: Renergize Consulting en Energykonnex

Project Geluidswal

Al sinds de jaren 80 is een geluidswal langs de A9 bij Plan Oost in Heiloo zeer gewenst. Tot nu toe was de gemeente niet erg meegevend. De jaren verstreken en de technieken worden beter, het plan werd opgepakt een geluidswal “nieuwe steil” naar voren te brengen:Geluidswal met Zonnepanelen.

De gemeente gaf aan dat als hiermee geluidsreductie te winnen was dat het een haalbaar traject zou kunnen zijn. Er werd onderzoeksgeld bij de Provincie Noord-Holland gevraagd en bureau Renergize Consulting uit Heiloo deed het onderzoek.

Het rapport gaf aan dat een “zonnegeluidswal” wel degelijk een goede optie kan zijn, de gemeente buigt zich over dit rapport en zal moeten beslissen of er daadwerkelijk een “zonnegeluidswal” zal komen.
Lees het rapport ….

Project Buurtbatterij