energietransitie

Omwenteling

Eén omwenteling van een windmolen levert genoeg energie om een gemiddelde gezinswoning meerdere dagen van stroom te voorzien – sommige berekeningen hebben het over een maand. Mooi spul, wind.

Met zes tot tien zonnepanelen op je dak heeft een gemiddeld huishouden, zelfs in Nederland, genoeg energie voor een heel jaar. Mooi spul, zon.

Met de voortschrijdende technologie worden de windturbines en zonnepanelen steeds beter, en kunnen ze per stuk steeds meer energie produceren. Mooi spul, technologie………. lees verder

In heel Nederland is men bezig te komen tot invulling van het landschap naar “groene energiebronnen”. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 32 regio’s, gemeente Heiloo maakt deel uit van de Energieregio Noord-Holland Noord. Na de presentatie en behandeling door de gemeenteraad van de “Voorlopige Concept-RES” is er vanuit de Provincie een nieuw RES document verschenen. welke dan de “Definitieve RES 1.0” zal gaan worden áls de gemeenteraad daar mee akkoord is.

Echter….
Heiloo Energie heeft, na bestudering van dit aangepaste document, via een inspreek mogelijkheid haar bezwaren en opmerkingen kenbaar gemaakt.


De bezwaren van Heiloo Energie t.a.v. het document:
 • Zoekgebied geluidscherm met zonnepanelen: Verdwenen
 • Zoekgebied zonneweide bollenveld, blijven bestaan ondanks grote bezwaren van de eigenaar.
Heiloo Energie merkt op:
 • Grondeigenaar RWS (Rijkswaterstaat) heeft blijkbaar een andere status dan een eigenaar van een stuk grond.
Wat vindt Heiloo Energie
 • We zijn geen voorstander van gebruik grondgebonden zonneweide, (bedrijfs)daken eerst
 • Windturbine(s) als serieuze kanshebber bij Boekelermeer en wellicht óók op andere locaties binnen Heiloo

Door gemeenteraad en Heiloo Energie besproken document RES 1.0
Voor Heiloo is van belang: v.a. Pagina 89 Hoofdstuk 7
Door Heiloo Energie ingesproken bezwaren (PDF)

N.a.v. concept RES
Lees hier de Voorlopige uitgebrachte CONCEPT-RES van NHN (15 april 2020)
Factsheet over bronnen van Elektriciteit (30 april 2020)


kaart RES-NHN
klik op afbeelding om te vergroten!


Zoekgebieden Zon en Wind deelregio Alkmaar


Er is een werkgroep in het leven geroepen om de windenergie in Heiloo te realiseren. Omdat er veel werk verzet moet worden voordat een of meer molens gerealiseerd kunnen worden zijn wij nog op zoek naar actieve leden die ons hierbij kunnen helpen.

Heb je interesse? Meld je dan aan via ons contactformulier, keuze: Werkgroep / Project.

We kijken uit naar je aanmelding 🙂
 • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
 • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
 • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
 • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

Heiloo Energie, COHESIE en DuurzaamHeiloo zijn betrokken bij dit proces. Zij hebben hun visie aangeboden aan college van Heiloo in de vorm van een RES-Ambitienota, in april 2020 moet een concept vanuit Energieregio Noord-Holland Noord worden aangeboden.

We willen samen met jou een duurzame, betrouwbare en goed ingepaste energievoorziening maken. We willen onze kinderen en kleinkinderen laten zien dat we niet stilgezeten hebben. Onze focus ligt op dat directe eigen verbruik van gas, elektriciteit en motorbrandstof, want daar hebben we als inwoners invloed op. De eerste stap is om fors te besparen, de tweede stap is om de energie die we dan nog nodig hebben duurzaam en CO2-neutraal op te wekken.

We vragen het gemeentebestuur als aanzet de volgende zoekgebieden in overweging te nemen in
de Regionale Energie Strategie (naast voorstellen die nog uit ons forum of inwoners komen):

 • Zon: Op grotere gebouwen, ongebruikte terreinen, parkeerterreinen: b.v. HSV, Foresters, Vennewater, Baafje;
 • Zon: Zonnegeluidsscherm aan de westzijde van het gehele Heilooër deel van de A9;
 • Wind: Langs de Kanaalweg ten oosten van de A9 en langs de A9 aan de oostzijde;
 • Zonneweides: Aan de west- en zuidwestzijde van de bebouwde kom

Wij gaan er van uit dat onze inbreng serieus meegewogen zal worden, lees hier onze RES-Ambitienota

Op 4 maart werd in een openbare bijeenkomst de onderbouwing gedetailleerd toegelicht, zie de presentatie.

De verduurzaming van de energievoorziening kent grofweg twee onderdelen: elektriciteit en warmte.
Heiloo Energie heeft een Ambitienota Warmte opgesteld.

Voor meer achtergrond informatie bekijk de onderstaande websites of animaties

Participatie avond van Heiloo n.a.v. RES 29-01-2021
Vragen en antwoorden n.a.v. RES 29-01-2021
Enquête n.a.v. Participatie avond RES 29-01-2021
Verslag inwonersavond Aardgasvrij Heiloo 24-06-2020
Energie Regio Noord-Holland Noord
Onze vertegenwoordiger VHEIN
Gemeente Heiloo
Warmtevisie in Alkmaar
Strategiefactsheets
Techniekfactsheets energiebronnen en -dragers
Techniekfactsheets gebouwmaatregelen
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie