Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.
Lees meer …

Wat doet Heiloo met de RES

V.w.b de Gemeente:
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Gemeente Heiloo maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden we ons hierop voor.
Lees meer ….

V.w.b. Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo

Onze rol in de RES
Gemeente is verantwoordelijk voor het resultaat (en alle gemeenten samen voor heel Nederland)
Netbeheerder Liander: transport en balans in het elektriciteitsnet.

Onderstaande duurzame energie initiatieven zijn betrokken:

Visie op een ambitie voor Heiloo

  • Wij nemen als bewoners en bedrijven zelf initiatief, omdat we verantwoordelijk zijn voor ons verbruik
  • Niet: verplaatsen naar elders of naar later
  • Een combinatie van windenergie en zonne-energie is noodzakelijk
  • Uitgangspunt is ons eigen direct verbruik: elektriciteit, verwarming en vervoer
  • Indirect verbruik nemen we nu niet mee: industrie (die onze spullen maakt in NL of buitenland), vrachtvervoer, voedsel en vliegverkeer