Duurzaamheidsplannen Heiloo

De gemeente Heiloo heeft een duurzaamheidsagenda  met daaraan gekoppeld een werkplan.Maar…. dit moet natuurlijk ook tot uitvoering komen, Heiloo Energie blijft dit dan ook volgen. Wat gaat Heiloo v.a. 2022 doen? Lees het Collegeprogramma 2022-2026 Ambitie programma klimaat BUCH gemeenten … Read More

Ambitienota Warmtetransitie

Samenvatting Deze Ambitienota is ook als PDF beschikbaar klik hier. De verduurzaming van de energievoorziening kent grofweg twee onderdelen: elektriciteit en warmte. Deze ambitienota gaat over warmte. Het terugdringen van ons warmteverlies is de eerste prioriteit: isolatie en warmteterugwinning zijn … Read More

Regionale Energie Strategie

In heel Nederland is men bezig te komen tot invulling van het landschap naar “groene energiebronnen”. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 32 regio’s, gemeente Heiloo maakt deel uit van de Energieregio Noord-Holland Noord. Na de presentatie en behandeling door de … Read More