Bevestiging incasso

Bedankt voor het geven van je toestemming om voortaan de contributie via een doorlopende incasso te kunnen incasseren Een kopie van de aanvraag wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.Let op: Deze kan in de map “ongewenste mail” binnenkomen

Incassomachtiging

Bedankt dat je een incasso wilt laten uitvoeren, voor zowel jou als voor ons een administratieve verbetering.De incasso zal jaarlijks geïnd worden in het kwartaal dat je bij ons bent ingeschreven als lid.

Bevestiging betaling lidmaatschap

Bedankt voor de betaling van je contributie voor het lidmaatschap 🙂 Een kopie van de aanvraag wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.Let op: Deze kan in de map “ongewenste mail” binnenkomen Je kunt evt. ook een Incasso machtiging afgeven voor … Read More

Betaling contributie

Al weer een jaar voorbij, wij stellen je in de gelegenheid de contributie te betalen via het onderstaande formulier.Wij willen je er meteen op attent maken een controle uit te oefenen op de bij ons vastgelegde administratieve gegevens. Dit kan … Read More