Duurzaamheidsplannen Heiloo

De gemeente Heiloo heeft een duurzaamheidsagenda  met daaraan gekoppeld een werkplan.Maar…. dit moet natuurlijk ook tot uitvoering komen, Heiloo Energie blijft dit dan ook volgen. Wat gaat Heiloo v.a. 2022 doen? Brief aan Provincie vanuit bestuur n.a.v. presentatie te Akersloot … Read More

Duurzame energie in Heiloo

Heiloo Energie adviseert al jaren woningeigenaren over isoleren, ventileren, zonnepanelen, subsidies en andere duurzame zaken, die te maken hebben met de geleidelijke omschakeling naar een fossielvrije samenleving. In Nederland is zonne- en windenergie voorlopig de enige manier om duurzame energie … Read More

De weg naar aardgasvrije wijken Heiloo

De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 haar akkoord gegeven voor de weg naar aardgasvrij Heiloo.Tijdens diverse sessies met diverse “stakeholders” is Heiloo Energie samen met Duurzaamheiloo tot het resultaat gekomen. Als input voor het lijvige rapport “visie aargasvrije wijken” … Read More

Ambitienota Warmtetransitie

Samenvatting Deze Ambitienota is ook als PDF beschikbaar klik hier. De verduurzaming van de energievoorziening kent grofweg twee onderdelen: elektriciteit en warmte. Deze ambitienota gaat over warmte. Het terugdringen van ons warmteverlies is de eerste prioriteit: isolatie en warmteterugwinning zijn … Read More

Regionale Energie Strategie

Omwenteling Eén omwenteling van een windmolen levert genoeg energie om een gemiddelde gezinswoning meerdere dagen van stroom te voorzien – sommige berekeningen hebben het over een maand. Mooi spul, wind. Met zes tot tien zonnepanelen op je dak heeft een … Read More