Dit is een selectie uit het nieuws via diverse nieuwsbronnen verzameld.

Let op:

Ik ben er al een paar keer tegen aan gelopen: Je krijgt maar een paar artikelen per maand / regels van een artikel te zien omdat, je byv. een abonnement op een nieuwsbrief zou moeten kopen (vakbladwarmtepompen). Dit heeft alles te maken met “COOKIES”

Hieronder een link om de cookies te verwijderen, hierna kun je weer alles bekijken 🙂
http://cookieverwijderen.nl/artikelen/cookiesverwijderen


Wat is methaan en hoe kunnen we de uitstoot ervan beperken?

Terwijl de strijd tegen CO2 op stoom begint te komen is er nog maar weinig aandacht voor een ander, minstens even schadelijk broeikasgas.
Lees meer

Fossiele reclame straks verboden?

Reclame Fossielvrij werkt samen met burgers aan een verbod op fossiele reclame in Nederland én Europa.
Lees meer

Een smart huis: het sluipverbruik

Mijn huis beschouw ik als een proeftuin. Ik probeer mijn huis smart te maken.
Lees meer

Gemeente vindt straat te mooi voor zonnepanelen

Zestien bewoners van de Siriusstraat te Hilversum zijn woedend.
Lees meer

De belangrijkste voordelen van zonnepanelen

We weten allemaal dat zonne-energie een hernieuwbare energiebron is die geen CO2-uitstoot of andere gassen produceert, omdat het geen brandstof verbruikt en ook geen andere bronnen nodig heeft, zoals water of wind.
Lees meer

Ziekenhuis of casino: wie krijgt bij netcongestie voorrang op het elektriciteitsnet?

Er moet een debat komen over welke projecten prioriteit krijgen bij een aansluiting op het elektriciteitsnet.
Lees meer

Installateurs kunnen per direct namens klanten zonnepanelen registreren bij netbeheerders

Installateurs kunnen per direct namens klanten zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerders.
Lees meer

Kabinet past compensatie hogere energierekening aan: meer voordeel bedrijven, iets minder voordeel consumenten

Het kabinet past de eerder aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor 2022 aan.
Lees meer

Amendement in Tweede Kamer voor 113 miljoen euro extra budget postcoderoossubsidie

Raoul Boucke (D66) heeft samen met ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en GroenLinks in de Tweede Kamer een amendement ingediend om het budget voor de postcoderoossubsidie in 2022 met 113 miljoen euro te verhogen.
Lees meer

Alliander wil met nieuw eindexamenvak jongeren verleiden voor studie in energietechniek

Alliander gaat middelbare scholieren met een keuzevak proberen te verleiden voor een studie in de energietechniek.
Lees meer

Sport NL Groen wordt dé tool voor de verduurzaming van de sportsector .

Op 10 november wordt de nieuwe tool Sport NL Groen gelanceerd tijdens de nationale Sportvakbeurs in Gorinchem.
Lees meer

Het elektriciteitsnet raakt overvol, hoe lossen we dat op?

Nederland kleurt rood.
Lees meer

Waterstof uit Namibië: Nederland tekent intentieverklaring op klimaattop in Glasgow

Om de Nederlandse industrie te verduurzamen hebben we veel waterstof nodig.
Lees meer