Hierbij weer een selectie uit het nieuws via diverse nieuwsbronnen verzameld.

Let op:

Ik ben er al een paar keer tegen aan gelopen: Je krijgt maar een paar artikelen per maand / regels van een artikel te zien omdat, je byv. een abonnement op een nieuwsbrief zou moeten kopen (vakbladwarmtepompen). Dit heeft alles te maken met “COOKIES”

Hieronder een link om de cookies te verwijderen, hierna kun je weer alles bekijken 🙂
http://cookieverwijderen.nl/artikelen/cookiesverwijderen


Hoe komen we aan meer technici om de energietransitie te versnellen?

Europa heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutraal en circulair continent te zijn. Dat biedt grote uitdagingen voor de arbeidsmarkt, want wie gaan al die zonnepanelen op de daken leggen en de warmtepompen en windmolens installeren?
Lees meer

Bavaria brouwt bier met ijzerpoeder als energiebron

De TU Eindhoven heeft samen met het metal power consortium een geslaagde demonstratie uitgevoerd met ijzerpoeder als energiebron voor het brouwen van bier.
Lees meer

Over de kosten en baten van verduurzaming woning

Er dreigt een hardnekkig misverstand over de kosten van verduurzaming van woningen. Die kosten zouden van z’n levensdagen niet opwegen tegen de baten van energiebesparing.
Lees meer

Een stijlvolle gietvloer als duurzame optie voor jouw huis of pand

Heb je wel eens nagedacht over een gietvloer als duurzame optie voor jouw huis of pand?
Lees meer

Brabantse wijk kiest zonnewarmte

De Rijksoverheid investeert een bedrag van bijna 100 miljoen euro in proeftuinen die 19 gemeenten moeten helpen aardgasvrij te worden.
Lees meer

Reclame op energieopwekkend glas

Reclamezuilen van speciaal geprint glas, die overdag energie opslaan om ’s avonds licht uit te stralen.
Lees meer

Duurzame energie zorgt nu al voor tienduizenden extra banen

Dankzij groeiende investeringen in duurzame energie komen er steeds meer banen in deze sector.
Lees meer

Raad van State: kabinet kan niet wachten met extra maatregelen voor klimaatdoelen

Het kabinet kan het zich niet veroorloven nog langer te wachten met het nemen van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.
Lees meer