Hierbij een ingezonden mededeling van de heer G.J.M Paap te Castricum dd: 4 september 2013

Geachte heer Leenders,

Allereerst mijn complimenten voor de uitgebreide informatie op de website van de Vereniging Heilo Energie.
Mijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de technologische ontwikkeling van de elektriciteitsproductie. Het kantelpunt van fossiele middelen en kernenergie naar duurzame productie van elektriciteit.
Staat u mij toe enkele opmerkingen te maken bij de website van de Vereniging Heiloo Energie, de lezing over Schaliegas van de heer Rolf Heyen en energiewinning in het algemeen.

Amerikaanse winbare gasreserves (bron: Internationale Spectator jul/aug) zijn honderd maal de jaarconsumptie van 2010. In 2000 was het aandeel van schaliegas slechts 1% van de totale productie, thans is dat 20% en in 2030 naar schatting 50%. Rond 2020 zijn de Amerikanen zelfvoorzienend en rond 2030 kunnen zij exporteur van olie en gas worden. Tussen 2007 en 2010 nam het aandeel geïmporteerd gas in de USA af van 16,5% naar 11%. De schaliebonanza in de VS heeft tot overproductie en een wereldwijde daling van gasprijzen geleid. Voor de Amerikaanse markt bestemd LNG wordt nu o.a. in Europa afgezet. Door het gasoverschot worden Amerikaanse kolen voor dumpprijzen geëxporteerd, waardoor kolencentrales steeds goedkoper kunnen draaien. Door lage gasprijzen vertrekt chemische industrie uit Europa (ook uit China) naar o.a. Texas. Ook China zou grote schaliegasreserves hebben. De Zuid-Chinese Zee staat bekend om grote olie- en gasvoorraden.

Slochteren (bron: Internationale Spectator jul/aug). De aardgasbel is in 2025-2030 goeddeels leeg. Daarmee loopt de schatkist ongeveer 10 miljard euro per jaar mis. Mogelijk is de omvang van de schaliegasvoorraad 10% van de omvang van de aardgasbel in Slochteren. Dit kan betekenen dat met schaliegas Nederland tien jaar respect krijgt in de transitie naar een nieuwe energiemix.

Saphonian bladeless (zonder wieken) wind turbine. De productie- en exploitatiekosten bedragen de helft van die van bladturbines. De schotel zet 80% van de wind om in energie. De concurrentie komt nog niet eens tot de helft. Mogelijk is economisch gezien de bladeless turbine de sterkste concurrent van de bronnen van elektriciteitsproductie?

De mondiale elektriciteitsproductie (bron: Greenpeace) naar energiebron bedroeg in 2008: 39,8% kolen, 19,6% gas, 16,1% waterkracht,15,7% nucleair, 6,7% olie en 2,1 % anders. De solar and windcapacity wordt geraamd op 800 GW. De bijdrage in de elektriciteitsproductie van fossiele brandstoffen en kernenergie zal naar verwachting binnen 30 jaar (2040) van 50% naar 2% van de totale productie dalen.