Als het om de energietransitie in de gebouwde omgeving gaat, worden allerlei termen gebruikt die voor verwarring zorgen. Wat houdt bijvoorbeeld de regeling EnergieMaatregelen op Gebiedsniveau (EMG) in, wat is het verschil tussen een ‘energieneutrale’ en ‘nul-op-de-meter’ woning, en waarom is NOM niet hetzelfde als ‘nul-op-de-rekening’?

Bekijk deze “waslijst” via Energielinq